نوشته‌ها

پردازش سلول‌ها

Llumina Hiseq 4000

/
پردازش سلول‌ها درباره دستگاه سیستم HiSeq 4000 امکان پردازش ۱ یا ۲…